Perfume Notes

Borage

Borago officinalis; Nama lain: Starflower, Borago

Join our mailing list