Perfume Notes

Kir Royal

Kir Royal

aroma dari koktail Kir Royal - kismis hitam manis dan sampanye.

Join our mailing list